Hvordan øke markedspotensialet til AV1 ved bruk av nudging

Se prosjekt

Bakgrunn

No Isolation har hatt stor suksess med AV1, en robot som sikrer at elever som ikke kan gå på skolen kan følge undervisning hjemmefra. AV1 blir elevens øyne, ører, og stemme i klasserommet og gjør det mulig å både lytte til undervisning og delta aktivt. Tross stor suksess, opplever No Isolation at de ikke når markedspotensialet i det norske markedet. Den høye fraværsproblematikken i norske skoler samsvarer ikke med antall roboter som per i dag finnes i norske klasserom. Dette var utfordringen vi i nudgelab fikk i oppdrag å løse.

Prosess

Vi avdekket barrierer og motivasjon hos de ulike premissgiverne for å nå målet om økt salg og bruk.

Målet var å gå fra AV1 som reaktivt produkt som kjøpes ved behov, til AV1 som proaktivt produkt hvor kommuner kjøper inn flere roboter sentralt. For å få til dette jobbet vi med systematisk atferdskartlegging hos beslutningstakere i kommunene.

Ved å benytte såkalt kognitiv intervjuteknikk avdekket vi barrierer og motivasjon relatert til sentralt innkjøp av AV1. Videre ble atferdsinnsikt og nudging brukt til å utforme tiltak slik at flere forstår verdien AV1 vil kunne ha for langt flere elever enn de som allerede bruker roboten per i dag.

Resultat

Prosjektet resulterte i en helt ny salgstilnærming for No Isolation. Spesielt handlet dette om hvem de skulle henvende seg til i kommunene, måten de framet AV1 på i kommunikasjonen sin, og hva de løftet frem at produktet løser, og for hvem.

Tiltakene som ble jobbet frem i prosjektet blir kontinuerlig arbeidet med i No Isolation sitt videre strategiske arbeid med AV1. No Isolation jobber stadig mot målet at AV1 blir et proaktivt undervisningsverktøy i norske skoler.

Vi kommer til å fortsette å systematisk bruke atferdsinnsikt og nudging som metode,
da vi nå har erfart at det tar oss lenger enn tradisjonelle markedsanalyser og brukerundersøkelser”.

- Karen Dolva, Daglig leder og grunnlegger
av No Isolation

Treffsikre produkter og tjenester
Vekst og varig effekt

Hvilke tiltak var ineffektive?

Framing av AV1 som et undervisningshjelpemiddel for de få alvorlige syke barna, førte til at beslutningstakere i kommunene ikke så poenget med å kjøpe inn AV1 i store kvanta. Samtidig, unnlate å gi informasjon knyttet til konkrete fordeler ved AV1, blant annet at bruken vil spare skoler for tid og ressurser, var heller ikke effektivt. Resultatet av begge tiltakene gikk imot målet til No Isolation.