Vi leverer atferdsendring

Som sørger for mer effektive organisasjoner, produkter som vokser, tjenester som brukes
og kampanjer som oppnår effekt.

Se hvordan

Hvorfor atferdspsykologi og nudging?

Gir unik innsikt i hvordan mennesker tenker og tar avgjørelser.

Avdekker hva som skal til for å endre atferd.

Skaper varig atferdsendring og ønsket effekt.

Hva gjør vi

Gjennom å benytte teorier og teknikker fra psykologifaget, kartlegger vi atferd, finner barrierer og motivasjon for ønsket atferd, og identifiserer bias som påvirker beslutninger.

Basert på funn, setter vi opp eksperimenter med tiltak og ulike nudger med mål om å oppnå atferdsendring. Vår tilnærming til problemstilling bunner i å tette gapet mellom intensjon og atferd, for å skape en varig positiv endring for våre kunder. Vi starter aldri et prosjekt før vi har et nullpunkt, på denne måten vet vi om vi har oppnådd effekt og ønsket atferdsendring.
Illustrasjon som viser gapet mellom intensjon og atferd

Hva bidrar det til

Økt kundelojalitet
Bedre kundeopplevelser
Mer effektive kampanjer
Vekst og varig effekt 
Treffsikre produkter og tjenester
Realisering av strategi
Realisering av strategi og organisasjonsendringer
Organsisasjonendring

Hvert år trengs det over 1000 nye fosterhjem i Norge. Mange familier vil bidra, men faller av underveis i prosessen. Hva skal til for at de står løpet ut?

Se hvordan
Bufetat Region Vest
Hvordan benytte atferdsinnsikt til å øke antall fosterhjem i Norge?

Vår metode

Steg 1

Diagnostisere atferdsproblemet
og ønsket atferd

 • Forstå kontekst, system og organisasjon
 • Kartlegge løsning (UX)
 • Observasjon
 • Datainnsamling
 • Litteratur review
 • Nullpunktsmåling
Steg 2

Identifisere barrierer og
motivasjon

 • Forenkle og fjerne barrierer
 • Avdekke indre og ytre motivasjon
 • Kartlegge relevant bias
Steg 3

Eksperimentere

 • Lage forslag til budskap
 • Gjøre endringer i løsning
 • Velge plattform og kanaler
 • Brukerteste og forbedre
Steg 4

Analysere, implementere og skalere

 • Analysere resultater
 • Måle effekt
 • Lage plan for implementering og skalering