Vi skaper atferdsendring

For å effektiviserer og transformere
virksomheter, produkter og tjenester.

Se hvordan

Hvorfor atferdspsykologi og nudging?

Gir unik innsikt i hvordan mennesker tenker og tar avgjørelser

Avdekker hva som skal til for å endre atferd

Skaper varig endring

Hva vi gjør

Gjennom å benytte atferdspsykologi, kartlegger vi atferd, finner barrierer og motivasjon ønsket atferd, og identifiserer bias som påvirker beslutninger.
Basert på funn, iverksetter vi tiltak og ulike nudger for å oppnå atferdsendring. Vår tilnærming til problemstilling bunner i å tette gapet mellom intensjon og atferd, for å skape en varig positiv endring for våre kunder.

Hva bidrar det til

Økt kundelojalitet
Bedre kundeopplevelser
Mer effektive kampanjer
Vekst og varig effekt 
Treffsikre produkter og tjenester
Realisering av strategi
Realisering av strategi og organisasjonsendringer
Organsisasjonendring

Les om hvordan vi gjorde det enklere for 60 000 forsikringskunder å få skreddersydde råd og ambefalinger

Se hvordan
Hvordan unngå skader med ny risikosjekk?

Vår metode

Steg 1

Diagnostisere atferdsproblemet
og ønsket atferd

 • Forstå kontekst, system og organisasjon
 • Kartlegge løsning (UX)
 • Observasjon
 • Datainnsamling
 • Litteratur review
 • Nullpunktsmåling
Steg 2

Identifisere barrierer og
motivasjon

 • Avdekke barrierer
 • Avdekke motivasjon
 • Kartlegge tankefeil (bias)
Steg 3

Eksperimentere

 • Lage forslag til budskap
 • Gjøre endringer i løsning
 • Velge plattform og kanaler
 • Brukerteste og forbedre
Steg 4

Analysere, implementere og skalere

 • Analysere resultater
 • Måle effekt
 • Lage plan for implementering og skalering