Vi skaper atferdsendring

For å effektivisere og transformere
virksomheter, produkter og tjenester.

Se hvordan

Hvorfor atferdspsykologi og nudging?

Gir unik innsikt i hvordan mennesker tenker og tar avgjørelser

Avdekker hva som skal til for å endre atferd

Skaper varig endring

Hva gjør vi

Gjennom å benytte atferdspsykologi, kartlegger vi atferd, finner barrierer og motivasjon for ønsket atferd, og identifiserer bias som påvirker beslutninger. Basert på funn, iverksetter vi tiltak og ulike nudger for å oppnå atferdsendring. Vår tilnærming til problemstilling bunner i å tette gapet mellom intensjon og atferd, for å skape en varig positiv endring for våre kunder.
Illustrasjon som viser gapet mellom intensjon og atferd

Hva bidrar det til

Økt kundelojalitet
Bedre kundeopplevelser
Mer effektive kampanjer
Vekst og varig effekt 
Treffsikre produkter og tjenester
Realisering av strategi
Realisering av strategi og organisasjonsendringer
Organsisasjonendring

Foreløpige resultater viser en nedgang på over 40%, nysgjerrig på hvordan vi har fått det til?

Se hvordan
Coop Svalbard og Handelens Miljøfond
Hvordan benytte nudging til å redusere antall plastposer på Svalbard

Vår metode

Steg 1

Diagnostisere atferdsproblemet
og ønsket atferd

 • Forstå kontekst, system og organisasjon
 • Kartlegge løsning (UX)
 • Observasjon
 • Datainnsamling
 • Litteratur review
 • Nullpunktsmåling
Steg 2

Identifisere barrierer og
motivasjon

 • Forenkle og fjerne barrierer
 • Avdekke indre og ytre motivasjon
 • Kartlegge relevant bias
Steg 3

Eksperimentere

 • Lage forslag til budskap
 • Gjøre endringer i løsning
 • Velge plattform og kanaler
 • Brukerteste og forbedre
Steg 4

Analysere, implementere og skalere

 • Analysere resultater
 • Måle effekt
 • Lage plan for implementering og skalering