Hvordan bruke nudging til å redusere antall plastposer på Svalbard

Se prosjekt

Bakgrunn

EU har vedtatt et nytt plastposedirektiv som tilsier at vi nordmenn må redusere antall plastposer med 70 prosent innen 2025. Det betyr at vi må gå fra dagens 140 poser per person i året, til 40. På bakgrunn av dette ble vi engasjert av Handelens Miljøfond og Coop Svalbard, for å bidra til å oppnå plastposereduksjon på Svalbard, og dette 2 år før resten av Norge og Europa!

I tett samarbeid med de ansatte på Coop Svalbard, skal vi gjennom 2023 jobbe med nudgetiltak for at de når målet om 40 poser per innbygger, og med det sette Europarekord i færrest antall plastposer per innbygger.

Prosess

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere barrierer og motivasjon som kundene opplever i konteksten av kjøp (i.e., forhold tilknyttet butikkene). Vi identifiserer fortløpende måter systemet rundt plastposer kan endres for å redusere bruken av plastposer, og implimenterer ulike nudgetiltak i både de betjente og i selvbetjeningskassene. Vi har synliggjort alternativer til plastposer (avfallsposer og gjenbrukbare handlenett), og lagt til rette for oppmuntring til bruk av disse. Videre har vi gjort justeringer rundt hva de ansatte kommuniserer og gjør ovenfor kundene.

Resultat

Prosjektet skal pågå hele 2023, og vi gjør stadig forbedringer og endringer. Foreløpig viser resultatene en lovende nedgang på hele 42% i bruk av plastposer, og (minst) en økning på 138% i bruk av gjenbrukbare handlenett.

Vekst og varig effekt
Mer effektive kampanjer

Hvilke tiltak var ineffektive?

Foreløpig har vi sett liten effekt av ulike nudgebudskap i de ulike selvbetjeningskassene, og har derfor bestemt å ha like budskap på samtlige kasser.